Main Page

From Berserk Combatives
Jump to navigation Jump to search

BERSERK COMBATIVES GROUP

If they are afraid to get muddy, they a surely not ready to get bloody

Developing the tactical future

We are a group of combatants, with a wide horizon in the martial arts, tactical concepts, soft and hard professions. Our main focus is practical & efficient combatives on all distances, arenas, scenarioes and enviroments. Our constant development is through practical training, education by seminars, working with active workgroups in both high & low risc enviroments. If you want an introduction i our history, organisational structure, ideology, concept, please contact us.Utvikler seg taktisk inn i fremtiden

Vi er en en gruppe ressurspersoner, med bred kompetanse innen kampsport, kampkunst, taktiske konsepter, harde og myke yrker. Vårt hovedfokus er praktisk kamp, på flere distanser, arenaer, situasjoner og plattformer. Vår stadige utvikling skjer iform av praktiske trening, kursutdannelser, tilknyttelse av ressurspersoner og samarbeid med fagfolk innen både høy- og lavrisikoyrker.

Dersom du ønsker en praktisk innledning i vår organisasjonsstruktur, historie, ideologi og konsepter, så ta gjerne kontakt på via kontaktinformasjon


WikiText


Sweat more in training, to bleed less in battle